Menu Sluiten

Centre for Inclusive Leadership, gevestigd aan de Burgemeester Kootlaan 26, 1421KN Uithoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.centreforinclusiveleadership.com
Burgemeester Kootlaan 26
1421KN Uithoorn
+31 6 2012 7511

Centre for Inclusive Leadership verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens verwerken wij: voor- en achternaam; geslacht; adresgegevens; telefoonnummer; e-mailadres; bankrekeningnummer.

Centre for Inclusive Leadership verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Centre for Inclusive Leadership gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen voor besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Centre for Inclusive Leadership bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 7 jaar voor alle persoonsgegevens.

Centre for Inclusive Leadership verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en uitsluitend na uw goedkeuring of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Centre for Inclusive Leadership gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Centre for Inclusive Leadership en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@centreforinclusiveleadership.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Centre for Inclusive Leadership wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Centre for Inclusive Leadership neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@centreforinclusiveleadership.com