Menu Sluiten

Is Corona erger dan TBC?

Is Corona erger dan TBC? Deze vraag krijg ik vaak van mensen die weten dat ik actief ben bij het KNCV Tuberculosefonds. Als niet-arts verwijs ik dan voor een medische uitleg direct naar onze fantastische experts en specialisten. Maar als goed-geinformeerde amateur verbaas ik mij wel over grote verschillen in aanpak en hoe er in de maatschappij naar gekeken wordt.

Welke overeenkomsten zijn er?
Corona wordt door een virus en TBC door een bacterie veroorzaakt. Beide ziektes zijn erg besmettelijk, waarbij Corona tot de allerbesmettelijkste soort hoort en TBC tot de op-een-na-besmettelijkste. Beide ziektes tasten vooral de longen aan, en worden op dezelfde manier overgedragen van mens tot mens. Daarom is contactonderzoek bij beide ziektes heel belangrijk, omdat daarmee verspreiding wordt tegengegaan.

TBC wordt ieder jaar meer dan 800 keer vastgesteld in Nederland, waarvan zo’n 80% bij mensen afkomstig uit Afrikaanse landen (migratie). Onze gezondheidszorg is zo ingericht dat uitbraken van TBC voorkomen worden. Ook Corona is naar Nederland gekomen via migratie, maar dan vooral door de tijdelijke migratie van het vakantieverkeer.

Nog een overeenkomst is de impact van de ziekte op het dagelijkse leven. Als je de ernstigste vorm van Corona hebt gehad, met IC-opname, ben je nog maanden daarna bezig met herstellen. Maar als je TBC hebt, moet je bijna 2 jaar lang meerdere keren per dag zware medicijnen slikken, die ernstige bijwerkingen hebben. Vaak kun je in die tijd niet normaal functioneren of werken.

Ook het grote aantal doden door deze ziektes is een wrange overeenkomst. Volgens de WHO zijn er nu wereldwijd bijna een half miljoen Corona-doden, waarvan het grootste deel in de westerse, ontwikkelde landen. Hoeveel het er op jaarbasis zullen zijn, is nog niet in te schatten. Ook niet of dit zich ieder jaar zal herhalen. Dat weten we wel van TBC. Al decennia lang overlijden ieder jaar drie keer zoveel mensen aan TBC, namelijk 1,5 miljoen wereldwijd. Maar waarom is de aandacht hiervoor veel minder groot dan nu voor Corona?

TBC komt vooral voor in landen waar de gezondheidszorg niet goed is geregeld en waar behandeling voorbehouden is aan het rijkere deel van de bevolking. Daarom wordt TBC vaak niet opgespoord en besmetten mensen gedurende lange tijd anderen. Een ander groot probleem is dat veel patienten na enige tijd ophouden met het innemen van hun medicijnen, vanwege de bijwerkingen. Hierdoor voltrekt zich achter de schermen een grote ramp, van medicijn-resistente vormen van TBC en medicijn-resistentie in zijn algemeenheid. Dit wordt gezien als de grootste uitdaging voor de komende decennia en zal zich niet beperken tot de ontwikkelingslanden.

TBC is nog altijd een ‘armoedeziekte’ en kan rekenen op minder steun (financieel en moreel) dan Corona, dat direct in onze omgeving huishoudt. Ook al vinden ieder jaar 1,5 miljoen mensen de dood door TBC, het is al decennia lang moeilijk om voldoende financiering te krijgen voor noodzakelijke onderzoek. Dat is het grootste verschil met Corona. In meer dan 100 laboratoria wordt nu keihard gewerkt aan Corona vaccins en aan medicijnen, en dagelijks worden de vorderingen in de media breed uitgemeten. Maar over de 1,5 miljoen TBC-doden wordt nauwelijks gesproken. Als er straks een Corona-medicijn is gevonden en het normale leven weer wordt opgepakt, moet de aandacht niet verslappen en moet direct alle laboratoriumcapaciteit ingezet worden om ook de dodelijkste ziekte ter wereld, TBC, eindelijk de wereld uit te helpen. Doen we dat niet, dan zullen de gevolgen van medicijn-resistentie ook in westerse landen desastreus uitpakken. Het is niet alleen welgemeend eigenbelang om nu ook prioriteit te geven aan TBC, maar daar redden we ieder jaar 1,5 miljoen levens mee!